Marianne takker for seg.

Vår fantastiske kateket gjennom 19 (!) år forlater oss etter sommeren. Vår alles kjære Marianne har det siste året fullført presteutdannelse på VID i Stavanger, og forflytter seg derfor helt over Gandsfjorden for å bli ny Kapellan i Hana kirke. Marianne sier hun fortsatt blir boende på Lura, så vi håper at vi fortsatt ser henne en del her i kirka, selv om hun bytter arbeidssted.

Marianne har siden 2003 vært en viktig del av Lura menighet, og har med all sin kreativitet, arbeidskapasitet og gode humør bidratt til at Lura kirke har vært et godt sted å høre til. Enten man har hatt Marianne som «konfirmantlærer», som speiderleder, møtt henne gjennom hennes kreative familiegudstjenester, eller en av de andre arenaene hun har satt sitt preg på gjennom disse årene, så har hennes engasjement og formidlingsevne satt sine spor.

Hun har i disse årene bidratt stort til det gode fellesskapet i staben og flere har beskrevet henne som «limet i staben».

Vi ønsker Marianne masse lykke til og Guds velsignelse i den nye tjenesten.

Marianne har siste arbeidsdag i Lura 31. august. Vi kommer til å takke henne av på oppstartsgudstjenesten 28. august.