Ledig stilling som kateket / menighetspedagog


Er du glad i å legge til rette for kreativ formidling? Har du et ønske om å gi Jesus videre til nye generasjoner? Vi søker etter deg som med begeistring og trygghet kan ta ansvar for å lede og utvikle vårt undervisningsarbeid for aldersgruppen 0 – 15 år i Lura kirke i Sandnes prosti.

I Lura kirke vil du bli en del av et stabsfellesskap bestående av 7 personer, deriblant sokneprest, daglig leder, ungdomsprest, kantor, menighetspedagog (50%) og leder for sjømannskirka. Vi søker etter deg som ønsker å utvikle menighetens barne- og trosopplæringsarbeid videre.
I dag har menigheten et stort ungdomsarbeid der vi samarbeider tett med de andre menighetene i Sandnes og Jæren gjennom followme/NMSU.

Kateket / menighetspedagog vil være hovedleder for barne- og trosopplæringsarbeidet, og samarbeide særlig med ungdomsprest og menighetspedagog. Daglig leder er nærmeste overordnede. Menighetens visjon er «Tro, tilhørighet og tjeneste i Lura kirke» 

 Søknadsfrist: 31.07.2022

 Arbeidsgiver: Sandnes kirkelige fellesråd

 Sted: Lura, Sandnes

 Stillingstittel: Kateket / menighetspedagog

 Stillinger: 1

 Heltid / Deltid: Heltid

 Ansettelsesform: Fast

 Stillingsprosent: 100

 Webcruiter-ID: 4533799978

 

Du vil:
 • Sammen med dedikerte medarbeidere lede og utvikle vårt undervisningsarbeid for aldersgruppen 0 – 15 år. Du evner å se arbeidet i en helhet ved å jobbe strategisk med de nye som kommer opp,  og de eldste som skal videre.
 • Følge opp medarbeiderne og ha hovedansvaret for arbeidet for barn.
 • I samarbeid med ungdomsprest og øvrig stab bidra aktivt inn i konfirmantopplegg med undervisning og ledertrening. 
 • Ha hovedansvar for skole-/kirkesamarbeid, samt lede arbeidet med relevante tiltak for aldersgruppen slik som gudstjenester, jule- og påskevandringer og leirer. 
 • Være med og utvikle og gjennomføre familiegudstjenester etter gjeldende plan.
 • Utføre andre relevante arbeidsoppgaver etter behov.  
Du har:
 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke, eller relevant høyere utdanning innen kristendom / teologi og / eller pedagogikk.
 • Erfaring med trosopplæring, undervisning, leirvirksomhet og/eller konfirmantarbeid.
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
 • Ønske om å nå menighetens målsettinger i tråd med visjonen.
Du er:
 • Gira på undervisning og trosformidling til barn og unge.
 • Evner å dra med og følge opp frivillige medarbeidere.
 • God til å jobbe i team, men også selvstendig.
 • Initiativrik, ansvarsbevisst og lærevillig.
Vi tilbyr:
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter tariff.
 • God pensjonsordning.

Tillegg for ubekvem arbeidstid.
Kvelds – og helgearbeid må påregnes.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Andre opplysninger :

Søkerne gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om å få søknaden unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Opplysninger om samlivsform vil kunne bli vektlagt ved tilsetting, jfr. Likestillings – og diskrimineringsloven § 30.

Den som tilsettes må være, eller kunne bli, medlem i Den norske kirke.

Tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) må legges frem før endelig tilsetting.

Søk på stillingen

Kobberveien 109, 4313 Sandnes, Norge

Map

 Åpne veibeskrivelse 

Kontaktinformasjon:

Torgrim Bødalen

Daglig leder

98256877

 tb473@kirken.no

Sandnes er en av Norges største byer med ca 78.000 innbyggere. Innbyggertallet er i betydelig vekst. Byen ligger rundt sørenden av Gandsfjorden. Geografisk spenner Sandnes fra typisk jærlandskap med rike jordbruksområder til vestlandske fjell- og fjorder. Byen er i hovedsak basert på servicenæringer og offshoreindustri. Med kort vei til flyplass, båtforbindelse til utlandet og universitet og med jernbane rett gjennom byen, er Sandnes meget sentralt beliggende.

Byen er samlet i ett prosti og kirken står sterkt i byen og menighetslivet er meget rikt og variert. Vi har åtte geografiske sokn og en valgmenighet. Kirken driver også et betydelig diakonalt arbeid. Både ved byprestene i rusmiljøet og Sykevakten som gir service til eldre og andre med behov for hjelp.

Lura menighet omfatter nordre del av Sandnes by og har ca. 9000 innbyggere.  Menigheten har mange dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere. Disse legger ned et stort arbeid i ungdomsarbeidet, trosopplæringstiltak og andre aktiviteter innen menigheten. Staben består av sokneprest, kateket, ungdomsprest, kantor, menighetspedagog, kirketjener og daglig leder.