Julen i kirka

Det blir gudstjenester julaften kl:
13.30 (med Lura skolekorps), kl 14.45 og kl 16.00 (med Lura kirkes barnekor).

Det blir også høytidsgudstjeneste 1. juledag kl 12.00.

Velkommen til Lura kirke i julen!