Bønn- og Velsignelsesvandring

Bønn- og Velsignelsesvandringer på 5. året!

Nå har vi gått Bønn- og velsignelsesvandringer i Sandnes i 4 år og har startet på den 5 året. Den første vandringen var først i desember i 2018, og vi har holdt på, også under koronatiden.

Det er med glede vi igjen inviterer til Bønn- og Velsignelsesvandring mandag 20.februar (Datoen er endret pga vinterferien!):
Kl.19.00: Vi møtes i parken utenfor Sandnes kirke

Kl.19.15: Vi går ut på byen eller inn på Menighetssenteret for å be.  

Kl.20.15: Felles avslutning på Menighetssenteret hvor vi ber, deler erfaringer og opplevelser.

Som Guds menighet i Sandnes ønsker vi, fra de forskjellige menighetene, å stå sammen i bønn for byen/kommunen vår.

Det var kjekt å lese Stavanger Aftenblad lørdag 28.januar. Der kunne de fortelle at ungdomskriminaliteten i Sandnes har gått ned med 50% de siste 4 årene – de årene vi har gått Bønn- og Velsignelsesvandring. Noe av det kan skyldes at redselen for å melde fra er stor og at mange hendelser ikke blir anmeldt. Men det skyldes også at Ruten er oppgradert og uterommet i Sandnes er blitt mer innbydende. Vi takker Gud for den fine endringen som har vært i Sandnes de siste årene. Det gir også nytt mot til å fortsette å be for og velsigne byen. Vi ønsker jo at alle i byen vår skal ha det fint.

Vi vil det beste for byen vår – derfor vil vi velsigne.
Vi har mye å være takknemlige for – derfor vil vi takke.
Vi ser mange behov i byen vår – derfor vil vi be.

Bibelen sier: Salomos ordspråk 11;11: «Når rettskafne velsigner, blir byen bygd opp» og Jeremia 29,7: «Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred.»

Vi vil også oppfordre så mange som mulig til også å være med å gå i nabolag, til skoler og barnehager, bo- og servisesenter og det som er i nabolaget og be og velsigne. Det er også flott å stå på en høyde – et fjell – og be og lovsynge.

Nå er det ei tid hvor det er viktig at vi som tror, ber for byen/kommunen vår og de som bor her.

Bønn gjør en forskjell!

Sandnes kirke er åpen hver mandag kl.20.00-21.00


Hjertelig velkommen til en kveld hvor vi kan stå sammen og å gjøre en forskjell for byen vår!

De neste Bønn- og Velsignelsesvandringene blir 27.mars, 24.april og 29 mai. i 2023.

Illustrasjonsbilde bønn- og velsignelsesvandring