Bibelleseplan for påsken

Påsken er mer enn bare hyttetur på fjellet, solskinn, appelsin, kvikk lunsj og ski. I påsken minnes vi om det Jesus gjorde for oss på Golgata. 

Helt siden syndefallet har vi mennesker syndet, og handlet mot Guds vilje. Gud sendte Jesus til jorden for å redde oss, slik at vi kan få evig liv sammen med Ham. Jesus tok på seg all verdens synd og ga seg selv slik at vi kunne leve. På grunn av det Jesus gjorde på korset kan Gud gå forbi våre synder. Vi er frelst. 

Denne påsken blir mer annerledes enn vi er vant til. Påsken er en tid til å feire! Feire oppstandelsen! Nå i disse koronatider kan det virke som om det er lite å feire. Det er viktig å holde sammen som kirke, spesielt nå i denne tiden. En måte å gjøre dette på er for eksempel ved å lese en felles bibelleseplan. Da leser man en tekst hver dag, knyttet til påsken, leser bønnen som er vedlagt og bruker litt tid sammen med Gud. Vi gjør det hver for oss, men i fellesskap. 

Bibelleseplanen starter på palmesøndag og varer til onsdag 7. april. Hver dag har fått et kapittel fra Johannesevangeliet. Du kan enten lese hele kapitlet, eller fokusere på versene som er satt i parentes. 

Lykke til! 

Palmesøndag 28. mars

Johannes 12 (12-19)

Herre Jesus, takk for at du kom og at du er nær.
Bli aldri ferdig med å ri inn i våre liv, inn i mitt liv.
Du er synlig i alle våre medmennesker. Hjelp meg å ta imot deg på den rette måten. 

Amen.

29. mars

Johannes 11 (32-44)

Herre Jesus, takk for at du bryr deg om oss alle – også meg.
Du bringer liv inn i dødens verden, du er den sterkeste!
Du er vår frigjører og redningsmann. Hjelp meg alltid å stole på deg. 

Amen.

30. mars

Johannes 14 (1-14)

Herre Jesus, takk for at du brakte Guds rike inn i verden.
Du er veien, sannheten og livet – her og nå – alltid i presens!
Du vil at enda flere skal bli kjent med deg. 
Hjelp meg alltid å tro på deg og fortelle andre om deg.

Amen.

31. mars

Johannes 15 (1-8)

Herre Jesus, takk for at du er den som holder alt sammen.
Du er vintreet – vi er greinene! Vi trenger deg! Jeg trenger deg! 
Hjelp meg å se hvor – og for hvem – din kjærlighet kan bære frukt gjennom mitt liv. 

Amen.

Skjærtorsdag 1. april

Johannes 13 (1-15)

Herre Jesus, takk for at du vasker våre føtter – også mine.
Du kom for å tjene – og gav oss et forbilde å ligne på.
Hjelp meg alltid å ha øynene åpne for hvem jeg kan hjelpe. 

Amen.

Langfredag 2. april

Johannes 18 (28-36)

Herre Jesus, takk for at du med kjærlighet gikk den tunge veien for oss alle – også meg.
Du ble behandlet som en forbryter, selv om du var uskyldig.
Du er konge, men av et helt annerledes kongerike! Hjelp meg alltid å høre din røst. 

Amen.

Påskeaften 3. april

Johannes 19 (28-42)

Herre Jesus, takk for at du fullførte løpet og døde for oss alle – også meg.
Du triumferte over alle dødskrefter på korset – og forsonte verden med deg selv.
Du ropte: «Det er fullbrakt!». Hjelp meg alltid å hvile i din store nåde og kjærlighet. 

Amen.

Påskemorgen 4. april

Johannes 20 (1-10)

Herre Jesus, takk for Påskedagens sjokkerende jubel!
Oppstandne konge, takk for at du sprengte dødens rammer en gang for alle!
Du bringer glede, liv og håp inn i tilværelsen for alle mennesker – også meg.
Du er vår frigjører og redningsmann. Hjelp meg alltid å tro på deg. 

Amen.

2. påskedag 5. april

Johannes 21 (1-13)

Herre Jesus, takk for din seier over døden!
Oppstandne Mester, du er nær oss alltid – også i arbeid og slit.
Du bringer lys og mening inn i tilværelsen for alle mennesker – også meg.
Hjelp meg alltid å leve i tillit til deg.

Amen.

Tirsdag 6. april

Johannes 16 (5-15)

Herre Jesus, takk for ditt løfte om Den hellige ånd, Talsmannen.
Og takk for at du alltid holder hva du lover. 
På den måten er du alltid til stede over alt, for alle mennesker – også meg.
Hellige livgiver, du som alltid peker på Jesus: Fyll oss alle med kraft og mot! 

Amen.

Onsdag 7. april

Johannes 17 (1-8)

Herre Jesus, takk for at du alltid ber for oss, dine søsken!
Du kjøpte oss fri og gjorde oss til Guds barn, takk for at vi alle er verdifulle i dine øyne!
Du har åpnet himmelporten for alle mennesker – også meg.
Og selv om vi er forskjellige og har ulike meninger: Hjelp oss å holde sammen og elske hverandre, slik du elsker oss.

Amen.