Andakter på youtube

Lura kirke har egen youtubekanal! Her finner du andakter vi har produsert i løpet av korona-tiden, her vil det også bli lagt ut nye filmer/andakter etter hvert som vi lager dem.

Følg oss gjerne her!