Vi avlyser alle åpne arrangement


Med hensyn til smittevern har vi besluttet at alle åpne arrangement inkludert gudstjenster i denne omgang frem til påske.

 

Når det gjelder kirkelige handlinger som dåp, gravferd og vigsel ønsker vi å få avviklet disse innenfor rammene satt av kommunen og folkehelseinstituttet.

Vi følger ellers nøye med på råd fra myndighetene, og perioden med avlysninger kan utvides på kort varsel.

Alle konfirmasjoner blir utsatt til høsten. Vi kommer til å publisere nye datoer her, samt på SMS til konfirmantforeldre så snart det er endelig avklart.

Vi beklager alle ulemper dette medfører.

 

Tilbake