Temagudstjenester - TRO


Hva i himmelens navn er tro?

 

Hva er sammenhengen mellom tro, gudstjeneste og liv?

Bli med på en oppdagelsesferd gjennom troens landskap.

Se plakat her: Temagudstjenester

Søndag 26.01 4. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: Misjon

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo Fagerjord. Konfirmantene deltar.

Søndag 02.02 5. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: Nattverd

Gudstjeneste med nattverd ved ungdomsprest Simon Wallem Dahl og Revelation-bandet. Konfirmantene deltar.

Søndag 08.03 2. søndag i fastetiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: CREDO - TROSBEKJENNELSEN

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. Lura kirkekor deltar.

Søndag 15.03 3. søndag i fastetiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: GI NOE TILBAKE

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 22.03 Maria budskapsdag

Kl. 11.00 TEMA TRO: VELSIGNELSEN

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 19.04 Søndag etter påske

Kl. 11.00 TEMA TRO: OPPSTÅTT ER JESUS - HURRA, HURRA. HVILEDAGEN HELLIG.

Familiegudstjeneste.

 

Tilbake