Temagudstjenester - TRO


Hva i himmelens navn er tro?

 

Hva er sammenhengen mellom tro, gudstjeneste og liv?

Bli med på en oppdagelsesferd gjennom troens landskap.

Se første plakat her: Temagudstjenester

Søndag 24.11  Domssøndag/Kristi kongedag

Kl.11.00 TEMA: TRO «Det gir ikke mening!» Livets utfordringer. Kyrie.

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 01.12   1. søndag i adventstiden

Kl.11.00 TEMA: TRO Det glade budskap – evangeliet

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Knut Sellevold.

Søndag 08.12  2. søndag i adventstiden

Kl.11.00  

TEMA: TRO Eg ber deg!

Familiegudstjeneste med dåp ved vikarprest Johannes Høyvik, kateket Marianne Kleppe-Chung, menighetspedagog Cathrine Eide og kantor Viggo Fagerjord. Trosopplæringstiltaket «LYS VÅKEN». Diakoniutvalget deltar.

Søndag 15.12   3. søndag i adventstiden

Kl.11.00 TEMA: TRO Troens verb – hva gjør vi?

Gudstjeneste med dåp ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 26.01 4. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: Misjon

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, kateket Marianne Kleppe-Chung og kantor Viggo Fagerjord. Konfirmantene deltar.

Søndag 02.02 5. søndag i åpenbaringstiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: Nattverd

Gudstjeneste med nattverd ved ungdomsprest Simon Wallem Dahl og Revelation-bandet. Konfirmantene deltar.

Søndag 08.03 2. søndag i fastetiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: CREDO - TROSBEKJENNELSEN

Gudstjeneste med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord. Lura kirkekor deltar.

Søndag 15.03 3. søndag i fastetiden

Kl. 11.00 TEMA TRO: GI NOE TILBAKE

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Søndag 22.03 Maria budskapsdag

Kl. 11.00 TEMA TRO: VELSIGNELSEN

Gudstjeneste med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

Tilbake