Diakoni i Lura kirke


Diakoni er kirkens nestekjærlighet i praksis. I Lura kirke har vi et bredt og viktig diakonalt arbeid. sjømmanskirke, besøkstjenesten og andakt på Boas, diakoni utvalg og bønnesamling. Ta gjerne kontakt med diakon-medarbeider Tore Edland dersom du har spørsmål eller har lyst å engasjere deg frivillig.

 

Tilbake