Frivillig tjeneste


 

Å være med i en frivillig tjeneste er meningsfullt.

Som frivillig kan du utgjøre en forskjell. Du kan bety noe for medmennesker og du får være en del av et felleskap.

Du kan være frivillig en gang, en gang i blant eller regelmessig om det skulle være ønskelig. 

Har du tid å avse?

Er det noe du kunne tenke deg å engasjere deg i?

- være med på søndagsskolen?

- være med på trosopplæringstiltak?

- levere menighetsblad?

- praktiske oppgaver i kirken som f,eks. vaske og rydde?

- være med å lage familiemiddag?

- være med å lage til kirkekaffe?

- bake til kirkekaffe eller andre arrangement

I Lura menighet trengs flere frivillige medarbeidere til ulike oppgaver og
aktiviteter. Ta kontakt med daglig leder for mer informasjon.

Tilbake