Lura kirkekor


 
ØVELSE I LURA KIRKE CA. ANNENHVER TIRSDAG KL. 19:30-21:30.
VEL MØTT TIL TRIVELIG FELLESSKAP MED SANG, DRØS OG KAFFE.
 
Oppstart tirsdag 3. september 2019.
 
Kontaktperson: kantor Viggo Fagerjord, tlf. 47 47 85 82 eller e-post: vf244@kirken.no

Tilbake