Håholen kirkering


 

En tirsdag i måneden er det møte i Lura kirke fra kl. 18.00-19.30. Datoer:  15. september, 20. oktober og 17. november. Vi har som hovedmål å samle inn midler og støtte opp om arbeidet i Lura kirke. Nye medlemmer er velkomne.Kontaktperson Kirsten Marthinsen tlf 51 67 75 60

 

 

Tilbake