Håholen kirkering


 

En tirsdag i måneden er det møte i Lura kirke fra kl. 18.00-19.30. Datoer:  19. november, 21. januar, 18. februar, 17. mars, 21. april og 19. mai.. Vi har som hovedmål å samle inn midler og støtte opp om arbeidet i Lura kirke. Nye medlemmer er velkomne.Kontaktperson Kirsten Marthinsen tlf 51 67 75 60

 

 

Tilbake