Husfelleskap


 

Vi har smågrupper som samles i hjemmene for samtale rundt en bibeltekst, bønn og sosialt fellesskap. Ca. en samling i måneden. Ta kontakt med daglig leder, Margaret Berland tlf. 48 99 71 40 om du ønsker å være med.

Her kan du lese en reportasje som stod i menighetsbladet fra et av husfelleskapene:

De møtes til pizza, prekentekster og prat

I Lura menighet finnes det tre husfellesskap. Men hva er egentlig et husfellesskap?

En tidlig vårkveld er Ellen, Per Ivar og Anne Marie på besøk hjemme hos Gerd Irene og Olaus Sønderland. Gjengen rundt bordet prater, ler og spiser rund mat fra Pizzabakeren.

Når pizzaen er fortært, begynner noen å bla i Bibelen, mens andre tar fram mobilen. Hensikten er den samme: Å lese søndagens prekentekst. Samtalen flyter fram og tilbake om bibeltekstene, men også om hva som har skjedd siden sist.

Det har vært litt utskiftning siden Gerd Irene og Olaus startet dette husfellesskapet i 2005. Nå er de til sammen fire par som møtes en gang i måneden. Ofte stiller bare en person fra hvert husstand, og det er gjerne en overvekt av kvinnelige representanter.

Parene var i stor grad opptatt av de samme tingene da de startet. Langs veien er de blitt venner.

- Den sosiale biten er veldig viktig. Det er helt i orden ikke å holde fokus når vi møtes, sier Anne Marie Lauvsnes.

Husfellesskapet har prøvd ut et par opplegg som krevde en del forarbeid, men har kommet fram til at de heller vil lese søndagens prekentekst. 

- Da kan vi bare «dingle innom». Samtidig stiller vi mer forberedt til søndagens gudstjeneste, sier de fem.

I Lura menighet er det i tillegg til de tre husfellesskapene, også to kirkeringer og en bibelgruppe.

- Hva gjør folk hvis de har lyst til å bli med i et slikt mindre fellesskap i menigheten?

- Det er litt opp til den enkelte. Du kan spørre litt etter om det er noen grupper å bli med i. Hvis du har lyst, går det også an å starte flere husfellesskap.  Hvis du er ny en plass, er dette en fin måte å bli kjent på, sier Gerd Irene som også er leder av menighetsrådet.

Tilbake