Mannsgruppa


 

Sosialt møtested for alle menn på Lura. Ulike tema tas opp. Møtes i kirkestuen, om ikke annet sted er oppgitt, den andre tirsdagen i måneden, kl. 20.00. Kontaktperson: Helge Nilsen 473 05 239. Send en mailadressen din til Helge på sms så får du mail med program for hvert mannstreff.

Tilbake