Høsttakk - 2. klasse


 

Hver høst inviteres 2. klassingene til Høsttakk her i Lura kirke. Da har vi tre samlinger sammen med speiderne der vi har fokus på skaperverket. Vi har også en familiegudstjeneste der speidere og høsttakkere er spesielt inviterte.

Tilbake