Oppstart: 21. august 2019 Hver onsdag til og med 4. desember,  unntatt 9. oktober  (høstferie)

Kontingent for Byggeklossen er kr. 100,- pr. barn for semesteret eller kr. 20,- pr. barn pr. gang.

Byggeklossen samler inn penger til et fadderbarn på Filippinene, som en del av menighetens misjonsprosjekt for Den norske Misjons-alliansen.

Kontaktperson: Solveig Frick, tlf. 97 58 58 27