Gravferd


Sandnes kirkelige fellesråd er ansvarlig for gravferdene i byen.

 

Mer informasjon: Gravferd

Kalender gravferd

Park, idrett og vei: telefon 51335800

 

Tilbake