Søndagsskolen Sprell Levende


Søndagsskolen har et spennende opplegg for barn fra 3 år og oppover. 

 

Søndagsskole i underetasjen i kirka kl. 11.00. Vi blir med på første del av gudstjensten. Etter å ha åpnet skattekisten går vi samlet til søndagsskolen.

 

Når det er familiegudstjeneste så blir vi selvfølgelig med der: 

Søndag 16. august kl. 11.00. Skolestartmarkering og kirkekaffe med skoleboller. 

Lørdag/søndag 5.-6. september Søndagsskoledager i Kongeparken

Søndag 20. september kl. 11.00 Tema: Peters fiskefangst. Familietur etterpå.

Søndag 18. oktober kl. 11.00. Høsttakkefest med speiderne og kirkekaffe på speiders vis. Familietur etterpå

Søndag 25. oktober kl. 11.00. Tema: Jesus helbreder en døv

Søndag 8. november kl. 11.00. Tema: Marta og Maria.

Søndag 15. november kl. 11.00. Utdeling av 4-årsbok med kirkekaffe.  Familietur etterpå.

Søndaga 22. november kl. 11.00. Tema: Lignelsen om talentene.

Søndag 29. november kl.11.00. Familiegudstjeneste 

Søndag 6. desember kl 11.00. Tema: Vismennene. Juleverksted

 

Fra 3 år og oppover. Barn under 3 år er velkomne i følge med voksen. Kontaktperson: Anne Marie Nilsen, tlf. 90 61 91 07.


Som en del av trosopplæringen blir 4- åringene invitert til å være med på søndagsskolen i høstsemesteret, og 1. klassingene blir invitert til å være med i etterkant av dåpsskolen i vårsemesteret. Både 4-års klubben, gudstjenesten og dåpsskolen er et samarbeid med søndagsskolen i Lura kirke.

 

 

Menighetskontoret
Telefon51836690
Send e-post

 

Tilbake