Fast givertjeneste


Til vårt barne-  og ungdomsarbeid.

 

Som Guds medarbeidere er vi kalt til å forberede jorda; pløye, harve, gjødsle, så og vanne. Vi er kalt til å ta initiativ, forberede, bearbeide og legge til rette for gode og inkluderende fellesskap. For oss er det også viktig i gi rom for tvil og de mange kritiske spørsmål som ungdommene har. Vi ber om at barn og unge skal vokse i troen på Jesus og bli trygge på seg selv i møte med voksenlivet. Derfor er vi takknemlige over at nettopp det skjer i vårt ungdomsarbeid.

I 1. Kor.15.58 står det: «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves». Det er heller ikke din og min givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidet i Lura menighet.

I dag lønner menigheten til sammen en 105 % stilling og vi må bruke både givertjenesten, offer, gaver og basarinntekter for å dekke lønns-kostnadene.

Simon Wallem Dahl jobber som ungdomsprest og lønnes 80% av menigheten (givertjenesten) og 20% av trosopplæringsmidler. Han har ansvar ungdomsklubben Relation, ungdomsgudstjeneste, Revelation, en gang i måneden, husfellesskap for ungdom, ungdomsråd og ledertrening for å nevne noe. Vi ber om at barn og unge skal vokse i troen på Jesus og bli trygge på seg selv i møte med voksenlivet. For oss er det også viktig å gi vi rom for tvil og de mange kritiske spørsmål som ungdommene har.

Menighetspedagog Cathrine Eide lønnes har en 75% stilling. 55% lønnes av trosopplæringsmidler og 20% av menigheten (givertjenesten). Hovedoppgaven i den stillingsprosenten som menigheten dekker er å være hovedleder for Familiemiddagene og for Kjellaren. Annenhver fredag samles en god gjeng fra 5.-7. trinn til aktiviteter, lek, spill og andakt. 

De siste 5% som menigheten lønner, tilhører kateketstillingen som Marianne Kleppe-Chung har. Marianne er konfirmantansvarlig, leder for trosopplæringen og hovedleder for speiderne. Speiderne har vokst til en stor gruppe på 50 barn og 10 ledere.

Selv om givertjenesten går til å dekke lønn til ansatte, genererer midlene også mange frivillige medarbeidere. Så det er ikke snakk om frivillige eller ansatte, men begge deler. I tillegg har vi bønnetjenesten som er selve bærebjelken i arbeidet.

I tillegg har menighetsrådet vedtatt å ansette en «ettåring» fra høsten 2020. En «ettåring» er en ungdom som jobber i menigheten og får litt lønn for jobben. Erfaringene fra ettåringstjeneste andre plasser er svært gode. Vi tror det vil bli en berikelse for hele menigheten og ikke minst for «ettåringen» selv.

Meld deg på givertjenesten her: pdf.fil     word.fil

 

Litt om gaver med skattefradrag

Den norske kirke er godkjent som mottaker for "gaver med skattefradrag". Vi rapporterer inn slike gaver ved enden av hvert år. For at din gave skal bli godkjent  følgende kriterier møtes:

  • Gaven må være gitt som en del av din givertjeneste eller tydelig merkes at det er en gave det ønskes skattefradrag for
  • Gaven må være på over 500 kr totalt iløpet av året.
  • Vi må ha ditt personnummer for at dette skal komme inn riktig på selvangivelsen din
  • Maksimalt fradrag for 2019 er 50 000,- kr pr giver.
  • Du får da fradrag for 23% av innbetalt gave, dvs hvis du gir kr 1000,- vil du få kr 230,- tilbake av staten ved beregning av skatten.

Har du gitt over maksimalbeløpet på ett år? Da kan du skrive overskridende på ektefelle eller annet familiemedlem. Ta kontakt med oss om du ønsker informasjon om dette.

 

Tilbake