Follow me


Lederoppfølging

 

Ungdomsarbeidet i Lura er en del av lederoppfølgingsnettverket follow me. Er du  mellom 10. klasse og 25 år og ønsker å ha et lederansvar/ha en oppgave i menighetens ungdomsarbeid. Bli med i follow me da vel! Ta kontakt med Simon, ungdomsprest for mer info.

Tilbake