Frivillig i Lura menighet - vi trenger flere.


Ønsker du å bli frivillig i vår menighet? En meningsfylt oppgave og lettere å bli kjent? Ønsker du å bidra innenfor noe som interesserer deg?

 

Lura menighet er avhengig av flere frivillige for å få gjennomført alle sine ambisjoner. Om du ønsker å bidra litt eller mye er opp til deg. Vi finner svært gjerne en oppgave som passer deg.

Oppgaver kan være som medarbeider i gudstjenestene eller som medarbeider i de ukentlige aktivitetene våre - både for barn og ungdom eller for voksne - all hjelp er kjærkommen,

I gudstjenesten:

 • Kirkevert
 • Nattverdsmedhjelper
 • Forsanger
 • Dåpsvert
 • Tekniker
 • Kirketjener
 • Kirkekaffi

Medarbeider i de ukentlige aktiviteter:

 • Barne/ungdomsaktiviteter
 • Søndagsskolen
 • Familiearbeid
 • Konfirmantarbeid
 • Voksengrupper
 • Diakonalt arbeid
 • ..og det er kun fantasien som setter grenser...

I tillegg trenger vi medarbeidere til trosopplæringstiltak som skjer en eller to ganger i året. Kanskje du kan bidra her ?

Tilbake