Follow me training - lederkurs for 10. klasse


Et tilbud vi har til fjorårets konfirmanter.

 

Vi prøver vi å bevisstgjøre ungdommene på:

  • hvordan skal en leder skal være 
  • hva som forventes av en leder   

Follow me training gir ungdommene praksis gjennom  barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.  

Kontakt ungdomsprest Simon Wallem Dahl sd762@kirken.no 47 66 87 79 eller kateket Marianne Kleppe-Chung mk366@kirken.no 98 09 39 98

Tilbake