Lura kirkes barnekor


Barnekoret startet ikke opp igjen i høst fordi de manglet dirigent. 

 

Har du lyst til å starte opp igjen barnekor i Lura menighet så ta kontakt med daglig leder.


Tilbake