Revelation - ungdomsgudstjeneste


Revelation er gudstjenester for ungdom ca en lørdag i måneden.

 

Revelation er et gudstjenestetilbud for ungdom. En Revelationkveld starter kl 19.00 med gudstjeneste med lovsang (ledet av Revelationbandet), preken, nattverd etterfulgt av bønnevandring. Og etter det har vi stort sett quiz, eller en annen sosial aktivitet. Vi har selvsagt også "kirkekaffe".

Disse datoene er det Revelation fremover:

28.aug, 02. okt, 27. nov.

Tilbake