Menighetsrådet


Lura menighetsråd ble valgt i 2019 og skal sitte til 2023. Vi har 6 valgte medlemmer i rådet. Soknepresten også er medlem i kraft av sin stilling. Daglig leder fungerer som sekretær for rådet. 

 

Lura menighetsråd har møter ca 8-9 ganger hvert år. Det er månedlig i sesongen, med opphold i sommerferie og rundt juleferie. Rådet behandler egne forberedte saker, samt saker som kommer inn fra medlemmene i menigheten.

Ta gjerne kontakt med rådet gjennom daglig leder/sekretær eller via en av medlemmene du finner på linken under.

Mengihetsrådet 2019-2023

Gerd Irene Sønderland, leder

Anvor Stokka, nestleder

Espen Hjorth Horseng

Karl Skretting

Camilla Osmundsen

Ingrid Bamrud Gustavsen

 

Olaus Sønderland (1. varamedlem)

Wilhelm Klüver

Arne Thomas Haaland

Rune Anda

Geir Barkved

Jan Hiim

Bispevisitas - rapport

Tilbake