Om kirkebygget - Lura kirke


Informasjon om kirkebygget

 

Kirken

Lura kirke som ble bygget i 1987 ligger fint til – og litt gjemt – ved Rundeskogen. Bruk de kunstige trærne som holdepunkt (De tre tårn) så finner du oss. Tilkjørsel både fra Bedriftsveien og Stavangerveien.  Menigheten har i dag rundt 6100 medlemmer og det er stor aktivitet i kirken. Det drives en variert trosopplæring for de døpte mellom 0 og 18 år og det er grupper og tilbud i menigheten for barn, unge, voksne og godt voksne som du kan lese mer om på denne nettsiden.

Lura med sine rundt 8200 innbyggere er en veletablert bydel i Sandnes by (Rogaland fylke/Stavanger bispedømme) med vekst både i innbyggertall, handel og industri. Vi har 11 barnehager, 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 1 kombinert barne- og ungdomsskole og 1 videregående skole. Ellers har vi blant annet bydelshus, bedehus og idrettsanlegg som gir forskjellige tilbud til barn og unge.

På grunn av store handelssentre og oljerelatert virksomhet er Lura et knutepunkt i regionen. Det fører til stor trafikkbelastning i bydelen, men det er flere «grønne lunger» i lura bydel - både gårder med beiteareal, Gandsfjorden med sitt turområde og små skogflekker. Ved den populære Rundeskogen ligger altså «kjerkå».

 

Tilbake