Institusjonsbesøk


Lura menighet har andakter på Rundeskogen BOAS.

 

Sogneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og diakonimedarbeider Tore Edland har sangstund og andakt 2 ganger i måneden, tirsdager kl 12. 

hjertelig velkommen!

Tilbake