Bønnesamling


Velkommen til bønnesamling i kirkestuen på mandager kl. 09.00-10.00 og til bønnesamling i kirkerommet den siste mandag i måneden kl. 18.00 -19.00.

 

 

På bønnesamling mandag morgen prater vi og ber sammen.

På bønnesamling mandag kveld brukes en enkel liturgi i samlingen. I tillegg bruker vi bønnepermen vår der vi ber for alle aktiviteter i menigheten og for mennesker som har bedt om forbønn. Etter samlingen kan du stoppe igjen for enkaffe/te og en prat. Hvis du bærer på noe som du ønsker skal bli bedt for, kan du henvende deg til diakonimedarbeider Tore Edland. Da blir bønneemnet ditt lagt til i bønnepermen, og en av våre forberedere vil be for ditt bønneemne i 3 måneder. 

Tilbake