Ungdomsklubben Relation


De aller fleste fredager er det ungdomsklubben Relation i kjelleren i Lura kirke.

 

En klubbkveld starter kl 20.00 og varer til 23.30
For ungdom fra ungdomsskolealder og oppover. 

Relation har tre konsepter:

Relation - med henging i klubblokalene i kjelleren, samling med andakt, leker og lovsang. Det er også kiosk, spil og mye annet gøy.

Relation UT - ca en gang i måneden er vi ikke i kirken, men finner på noe gøy ute, eller drar på bowling eller lignende.

Relation ekstra -  ca en gang i måneden slår vi ekstra på stortromma. Da blir det mer program fra scenen, mat og mye annet gøy!

Info om når de ulike typene Relation er finner du på facebook siden vår og på snapchat.

Kontaktperson: Simon Wallem Dahl, tlf 476 68 779

Tilbake