Dåp


Dåpen er en av de store dagene i familien.

 

GRATULERER MED DET NYFØDTE BARNET OG VELKOMMEN TIL DEG SOM ØNSKER Å BLI DØPT UANSETT ALDER.

 

INVITASJON TIL DÅP

Vi i Lura menighet inviterer til dåp av barn, ungdom og voksne. Alle er velkommen til fellesskapet.

 

PÅMELDING DÅP

Gå inn på www.sandnes.kirken.no eller ring 51 97 47 70 til Sandnes kirkelige fellesråd for å melde på til dåp.

HVA ER DÅP?

Dåpen er en hellig handling som med vannet på en synlig måte viser oss Guds usynlige kjærlighet. Vann er livgivende og vann renser. Slik er vannet et konkret tegn på Guds omsorg. To navn blir nevnt ved dåpen: barnets navn og Guds navn – som et symbol på at de to hører sammen. Både nå og inn i evigheten. Gud vil at vi mennesker skal leve med håp og tro.

 

DÅP - HVA SIES DET JA TIL?

Dåpen er ikke helt lett å forstå, men den er en ja-handling. Fra dag én har Gud sagt ja til barnet deres. Gud elsker alle, alltid.

Ved døpefonten er det dere som sammen med fadderne sier ja til at den lille skal tilhøre kirken og vokse opp med den kristne tro. Sammen har dere et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og det den betyr for livet.

Når dere har sagt ja sier også kirken ja til å være med på trosopplæringen. Med stor glede ønsker Lura menighet barnet deres velkommen inn i det kristne fellesskapet i Den norske kirke og vi tilbyr trosopplæring på alle alderstrinn.


DET PRAKTISKE VED DÅPEN

Etter påmelding til dåp:

- Presten tar kontakt ca. to uker før dåp for å avtale tid for dåpssamtale

- Dåpssamtale hjemme hos dere (eventuelt i kirken viss dere foretrekker det).

Under dåpssamtalen vil det bli snakket om hvorfor kirken praktiserer dåp, og hvilke tilbud menigheten har i trosopplæringen. Videre snakker en om praktiske ting som skal foregå under dåpsgudstjenesten, og det blir åpnet for eventuelle spørsmål dere måtte ha om dåp.

 

LOKALER TIL LEIE

Lura kirke har gode lokaler til dåpsselskap.  Trenger dere dette, kan vi tilby det til en spesialpris for dåpsfeiring.

DÅPSKJOLE TIL UTLÅN

Om dere skulle trenge å låne dåpskjole, har vi en her i kirken som dere kan få låne (gratis).

 

SKAL VI VELGE DÅP FOR BARNET?

Er du/dere usikker på om dere vil at barnet skal bli døpt, er det bare å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon: Sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker, mail: Øyvind Mer informasjon om dåp finnes også på:

www.kirken.no/daap

 

 

 

Tilbake