Felleskap og smittevern


Det er kjekt å kunne invitere til kirken framover og vi trenger dette felleskapet! På tross av situasjonen med korona pandemien, skal vi også kjenne på trygghet. Endel ting blir annerledea framover, og vi vil her gå igjennom tiltakene i Lura kirke.

 

SMITTEVERN I LURA KIRKE

Til alle som besøker Lura kirke:

Kan du være Korona syk, har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene, må du dessverre gå hjem og komme tilbake en annen gangJ

 

Myndighetene har stilt som krav at vi har oversikt over hvem som er til stede derfor har vi registrering ved inngang på åpne arrangementer

(slettes etter 14 dager). Maksimum 50 deltakere.

 

Alle har ansvar for å vaske seg på hendene og bruke antibac som står framme ved inngangen.

 

Alle har ansvar for å holde avstand

– unngå fysisk kontakt.

Inne i kirkerommet skal det være to tomme stoler mellom personer fra ulike husholdninger.

 

Husk å hoste / nyse i papir eller armkroken.

 

Ikke berøre / ta på flere steder enn du må i bygning og på inventar.

Det er en smittevernsansvarlig for hvert arrangement og kirken blir rengjort etter gjeldende rutiner før og etter arrangementer. Rutinebeskrivelse finnes ved inngang til kirkero

Tilbake