GUDSTJENESTER I LURA KIRKE


Oversikt over gudstjenester i Lur

 

GUDSTJENESTER I LURA KIRKE UKE SOMMEREN 2020

28.6 Søndag kl 11.00 Gudstjeneste.

Med nattverd ved vikarprest Fartein Valen – Senstad og kantor Viggo Fagerjord.

5.7 Ingen gudstjeneste.

12.7 Søndag kl 11.00 Gudstjeneste.

Med dåp og nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

19.7 Ingen gudstjeneste.

26.7 Søndag kl 11.00 Gudstjeneste.

Med nattverd ved Simon Wallem Dahl og kantor Viggo Fagerjord.

2.8 Ingen gudstjeneste.

9.8 Søndag kl 11.00 Gudstjeneste.

Med nattverd ved Johannes Høyvik og kantor Lena Wegamo.

16.8 kl 11.00 Familiegudstjeneste.

Med dåp ved kateket Marianne Kleppe - Chung, sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker. Skolestarts markering for de som begynner i 1. klasse.

23.8 søndag kl 11.00 Gudstjeneste

Med nattverd ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker og kantor Viggo Fagerjord.

 

I henhold til retningslinjer for kirkene i forbindelse med korona pandemien vil det være registrering av deltakere (smittesporing ) Deltakerne må holde 1 meters avstand til hverandre dersom en ikke er i samme huststand. Det er åpnet for 200 personer på arrangementet. 

Tilbake