GUDSTJENESTER I LURA KIRKE UKE 22 OG UKE 23


SØNDAG 31. MAI KL. 11:  DÅPSGUDSTJENESTE, LUKKET

 Øyvind Skjefrås Alsaker og Lena Wegemo

 

SØNDAG 7. JUNI KL. 11:   UTEGUDSTJENESTE PÅ SKAPERVERKETS DAG

Kateket Marianne Kleppe-Chung, sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker,  kantor Knut Sellevold og speidere deltar.

 

På 1. pinsedag blir en festdag her i kirken med 4 barn til dåp. Det blir en lukket seremoni, fordi smittevernreglene forhindrer oss i å ønske alle velkommen.

Enn så lenge kan vi ikke samle flere enn 50 personer. Du har likevel god anledning til å få med deg gudstjeneste på denne høytidsdagen. Flere menigheter sender på facebook og NRK sender fra Madlamark kirke i Stavanger.

 

Søndag 7. juni kl. 11.00 satser vi på fint vær og utendørs familiegudstjeneste på SKAPERVERKETS DAG. 

Ved korset utenfor lura kirke.

Kateket Marianne Kleppe-Chung, sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker,  kantor Knut Sellevold og speidere deltar.

 

Velsignet god pinse!

I henhold til retningslinjer for kirkene i forbindelse med korona pandemien vil det være registrering av deltakere  - maksimum 50 personer – som må holde 1 meters avstand til hverandre.

Myndighetene har stilt som krav at vi har oversikt over hvem som er til stede derfor har vi registrering ved inngang på åpne arrangementer

(slettes etter 10 dager). Maksimum 50 deltakere.

 

.

Tilbake