Informasjon om utsatte konfirmasjoner


 

Kjære alle konfirmanter og foresatte i Lura menighet!

 

Konfirmasjon er en festdag med høytid og verdighet som vi i Lura menighet ønsker at dere skal få feiret på best mulig vis sammen med familie og venner. Det er med bakgrunn av dette at vi valgte å utsette alle konfirmasjoner i menighetene i Sandnes til etter sommeren. Da har vi forhåpentligvis mulighet til å lage den høytiden og festen som dere fortjener og forventer. For Lura menighet betyr det at vi har fått tildelt følgende datoer for å gjennomføre vår konfirmasjon:

 

Lørdag 12. september; kl. 11 (de som skulle blitt konfirmert lørdag 25. april kl. 11)

                                               Kl. 13 (de som skulle blitt konfirmert lørdag 25. april kl. 13)

 

Søndag 13. september; kl. 11 (de som skulle blitt konfirmert søndag 26. april kl. 11)

 

Lørdag 19. september; kl. 11 (de som skulle blitt konfirmert lørdag 2. mai kl. 11)

                                               Kl. 13 (de som skulle blitt konfirmert lørdag 2. mai kl. 13)

 

Vi tar utgangspunkt i de samme påmeldinger som var gjort i april/mai og setter samme grupper inn på den enkelte gudstjeneste vi har fått tildelt. Skulle det medføre store utfordringer for dere med denne ordningen, ber vi dere kontakte kateket Marianne Kleppe-Chung mk366@kirken.no som står for koordineringen av konfirmasjonsgudstjenestene. Vi ber om forståelse for at dette er en ekstraordinær situasjon.

 

Vi gleder oss over hver og enkelt av dere, og ser frem til å få møte dere igjen til høsten for en verdig avslutning av konfirmantåret!

 

Vennlig hilsen

Marianne Kleppe-Chung, kateket                           Simon Wallem Dahl, ungdomsprest                       Øyvind Skjefrås Alsaker, sokneprest

Tilbake